Saturday 01 November 2014 - 15:38
Research News
Kini, hermeneutika kian memperlihatkan relevansi dan daya tariknya yang tersembunyi. Wacana yang semula hanya menjadi perbincangan ramai di kalangan ahli-ahli filsafat di Eropa Daratan, kini beralih menjadi bahan perbincangan ramai dalam disiplin ilmu sosial dan humaniora, termasuk ilmu sastra.